Nástroje

Užitečné informace o kompresorových stanicích

Na následujících stránkách jsme pro Vás připravili užitečné nástroje pro výpočty, obsahující cenné informace pro optimalizaci vaší kompresorové stanice.

MÁTE PENÍZE NA ROZDÁVÁNÍ?

Na následujících stránkách jsme pro Vás připravili užitečné nástroje pro výpočty, obsahující cenné informace pro optimalizaci vaší kompresorové stanice.

Pro použití kalkulačky vyberte prosím příslušnou kategorii:

Nástroje jsme se snažili co možná nejvíce zjednodušit a přesto zahrnout co možná nejrozšířenější škálu vstupních proměnných, které mohou nastat v reálném prostředí.
U výpočtů tlakové ztráty zadáváme celkový objemový průtok, délku potrubí pro pojmutí, vnitřní průměr potrubí a vypínací tlak kompresoru.
U výpočtů kondenzátu, který jsme rozdělili do čtyř kroků, zadáváme Teplotu nasávaného vzduchu, relativní vlhkost nasávaného vzduchu, průtočnost kompresoru a výstupní kompresní tlak. Výsledkem je množství vody, které je přiváděné do kompresoru. V dalším kroku pak přidáme teplotu stlačeného vzduchu na výstupu z chladiče kompresoru a získáme kondenzát, vznikající na výstupu kompresoru a zbytkovou vlhkost. Následující krok započítává rosný bod. Výsledkem posledního kroku je celkové srážení kondenzátu.
U výpočtů standardních krychlových metrů zadáváme celkový objemový průtok, tlak vzduchu v místě instalace, maximální relativní vlhkost v místě instalace a maximální teplotu v místě instalace.
U výpočtů vzdušníku zadáváme celkový objemový průtok při největším tlaku, tlak v místě instalace, frekvenci provozního cyklu kompresoru a rozdíl spínacího tlaku.
U výpočtů hlučnosti zadáváme počet zdrojů zvuku a jejich hlučnost, a to až pro šest zdrojů hluku.
U výpočtů minimálního průřezu (světlosti) výstupního potrubí zadáváme výstup ventilátoru a maximální průtok.
U výpočtů nominálního průměru potrubí zadáváme celkový objemový průtok, délku potrubí pro pojmutí průtoku, zamýšlený pokles tlaku a vypínací tlak kompresoru.
U výpočtů množství úniku zadáváme objem vzdušníku, počáteční tlak vzdušníku a dobu měření, případně dodávaný objem kompresoru, celkovou dobu provozu kompresoru a dobu měření.
Každý výpočet doprovází krátký popis o dané problematice, na který bychom chtěli upozornit.
V současné době připravujeme kromě těchto webových nástrojů i mobilní aplikaci, které bude dostupná ke stažení zde na stránkách nástrojů pro výpočty, týkajících se stlačeného vzduchu, ale také v jednotlivých App Storech. Předpokládané uveřejnění první verze těchto nástrojů pro mobilní telefony a tablety bude v druhém čtvrtletí roku 2016.

Pro více informací o výpočtech a problematice, týkají se stlačeného vzduchu připravujeme blog, ve kterém vysvětlíme jednotlivé postupy výpočtů a uvedení těchto výpočtů do života, tedy nasazení do reálného prostředí.

Věříme, že Vám naše nástroje pomohou v plánování nasazení našich kompresorů a průmyslových zařízení pro stlačený vzduch.

Nástroje

2020-07-07 WebPageWriter