Nástroje

Užitečné informace o kompresorových stanicích

Na následujících stránkách jsme pro Vás připravili užitečné nástroje pro výpočty, obsahující cenné informace pro optimalizaci vaší kompresorové
stanice.

Vytváření kondenzátu během komprese

Krok 1 výpočtu: Množství vody, přiváděné do kompresoru

Základ výpočtu:
Výpočet množství vody, přiváděné do kompresoru
0,00 [l/h]

Krok 2 výpočtu: Kondenzát, vznikající na výstupu kompresoru

Základ výpočtu:
Výpočet kondenzátu, vznikajícího na výstupu kompresoru

0,00 [l/h]

0,00 [l/h]

Krok 3 výpočtu: Kondenzát, vznikající na výstupu kondenzační sušičky

Základ výpočtu:
Výpočet kondenzátu, vznikajícího na výstupu kondenzační sušičky

0,00 [l/h]

0,00 [l/h]


Krok 4 výpočtu: Celkové srážení kondenzátu

Výpočet celkového srážení kondenzátu

0,00 [l/h]

Poznámky:

  1. Po 100% nasycení stlačeného vzduchu
  2. Tlak v místě instalace 1.01325 bar (atmosférický tlak)
  3. Maximální vlhkost za teploty v místě instalace fmax TU [g/m³] je přejata z uložené tabulky
  4. Maximální vlhkost za teploty na výstupu kompresoru fmax TA [g/m³] je přejata z uložené tabulky
  5. Maximální vlhkost za teploty na výstupu z kondenzační sušičky fmax T3 [g/m³] je přejata z uložené tabulky

Věděli jste, že za jedinou denní směnu (8h plného vytížení):     

  • při průtoku 1000 m³/h,         
  • tlaku na výstupu 10 bar (ü) a         
  • při vlhkosti vzduchu 60% (při okolní teplotě 30°C) se zvýší konečné množství kondenzátu o přibl. 140 litrů kondenzátu?

Kondenzát

2015-12-02 WebPageWriter