Poradenství

Energetická účinnost při výrobě stlačeného vzduchu

Zodpovědné využívání zdrojů a úspora energie hrají důležitou
roli pro ziskovost podniku již dnes a v budoucnu budou stále nezbytnější.
O to důležitější je identifikovat v podniku procesy, v nichž lze s
relativně malým úsilím dosáhnout potenciálních úspor energie. Například při
výrobě stlačeného vzduchu.

Pochopení nákladů životního cyklu stlačeného vzduchu

Náklady na životní cyklus kompresoru se obecně dělí do tří skupin, a to na kapitálové investice nebo pořizovací cenu, údržbu a spotřebu energie.
Největší podíl ze všech tří skupin mají náklady na energii, následují pořizovací náklady.
Náklady na údržbu jsou nejnižší.

Audity stlačeného vzduchu jsou dobrým způsobem, jak rychle zjistit skutečné náklady.
Je však důležité pochopit, jak každý z těchto faktorů ovlivňuje vaše hospodářské výsledky a jaké kroky lze podniknout k minimalizaci celkových nákladů životního cyklu.

 

Zjistěte, jak můžete zefektivnit výrobu stlačeného vzduchu:

 

Energetická účinnost

2021-01-01 WebPageWriter