Poradenství

Inteligentní stlačený vzduch Made in Germany

Ekonomicky výhodná, energeticky optimalizovaná dodávka stlačeného vzduchu je důležitým faktorem pro výroby a tvorbu zisku vaší společnosti a zvyšuje vaši konkurenční výhodu.

Regulace otáček

Začněte těžit z potenciálních úspor kompresorů s regulací otáček s technologií ALMiG SCD!

Analýzy trhu ukazují, že průměrné využití kapacity kompresoru je 50 – 70%. Maximální dodávané množství se využívá pouze při provozních špičkách.
Toto nás přimělo vyvinout technologii ALMiG SCD, která se vyznačuje největší účinností v celém rozsahu zatížení motoru, tedy přesně tam, kde je to požadováno.

SCD technologie znamená „speed controlled direct drive“ a je konceptem, který efektivně implementuje výhody regulace otáček SCD v kombinaci s
přímým pohonem SCD a vysoce účinným integrovaným frekvenčním měničem SCD.

Průměrné celkové náklady kompresorové stanice:

Průměrné celkové náklady kompresorové stanice

U kompresorové stanice jsou hlavní položkou náklady na energii. V důsledku stále rostoucích cen energií je dnes
spotřebováváno více než 40% energie, než by bylo nezbytně nutné.

Jednou z příčin je tvorba stlačeného vzduchu standardními kompresory s fixními otáčkami.

Konvenční neboli standardní kompresory s motory s fixními otáčkami mohou vyhovovat různým požadavkům na proměnlivou spotřebu vzduchu pouze pomocí regulace zátěž – volnoběh, nebo pomocí škrcení na sací klapce, tzv. proporcionální regulace. V obou případech nicméně existuje při provozu pod maximální kapacitou ohromná ztráta na výstupu.

Moderní, inteligentní „energeticky“ úsporné kompresory

Pro kompenzování této designové nevýhody se dnes používají „energeticky úsporné kompresory“ s pohony s řízenými otáčkami.

Základními výhodami tohoto konceptu je následující:

Maximální ekonomická efektivita

Přesná úprava objemového průtoku
 • Proměnlivými otáčkami motoru spotřebovává šroubový kompresor s regulací otáček pouze takové množství energie, které je nezbytně nutné k výrobě požadovaného množství stlačeného vzduchu.
 • Dodávka množství stlačeného vzduchu přesně dle aktuální spotřeby stlačeného vzduchu snižuje nákladnou dobu chodu bez zátěže na minimum (bez zátěže znamená přibl. 25 – 30% celkové spotřeby energie kompresoru, aniž by se vyráběl jakýkoliv stlačený vzduch).

Konstantní tlak v systému

Šroubové kompresory s regulací otáček udržují konečný vstupní tlak na konstantní úrovni +/- 0,1 bar tlakového rozmezí, i když je požadované množství stlačeného vzduchu proměnlivé.
To umožňuje snížit výstupní tlak a šetřit energii.

Volný výběr optimálního provozního tlaku

Kompresory s řízenými otáčkami umožňují zvolit provozní tlak dle požadavků mezi 5 a 13 bar v krocích po 0,1 bar. Proto lze implementovat optimální nastavení všech podmínek pracoviště,
např. denní a noční směny, v řádu sekund. Zaručujeme tak maximální pružnost a efektivitu v celé řadě nasazení i v případě budoucího rozšiřování.

Energeticky nenáročné spuštěné bez rázů

Energeticky nenáročné spuštěné bez rázů

Díky plně integrovanému frekvenčnímu měniči SCD a inovativnímu a vysoce efektivnímu motoru SCD je šroubový kompresor s regulací otáček odlišován od konkurence faktem,
že při startu systému motor nabíhá bez zbytečné zátěže, eliminující rázy a špičky. Spotřeba energie motoru SCD při startu je vždy nižší než při standardním rozběhu hvězda-trojúhelník.

Vaše potenciální úspory energie v kostce:

V porovnání se standardními kompresory lze pomocí „energeticky úsporných kompresorů“ s regulací otáček ušetřit v těchto oblastech:

 • Vyhnout se běhu na prázdno (bez zátěže)
 • Zmírnit četnost odlehčení tlaku odfukem do okolí
 • Snížit tlakové ztráty (vztahující se k ne tak častému odlehčení tlaku)
 • Optimalizovat rozsah tlaku (konstantní tlak systému)
 • Přímý pohon (zabránit ztrátě energie díky řemenovému pohonu či převodovce)
 • Snížit úniky

Následující příklad demonstruje potenciální úsporu energie díky začlenění kompresorů s regulací otáček.

Příklad:

 • Šroubový kompresor s nainstalovaným motorem o výstupu 60 kW
 • Poměr zatížení 70%
 • 4,000 provozních hodin ročně
 • Provozní tlak 10 bar
 • Náklady na energii 2,50 Kč/kWh
 • Výsledek = 225 000,- Kč

Vzbudili jsme váš zájem?
– Chcete vědět více?
– Nebo si jste teď jisti, že se nechcete vzdát úspor, které vám systém s regulací otáček nabízí?
Kontaktujte nás prosím přímo a my vám poradíme.

Kontaktujte společnost ALMiG kompresory s.r.o.
Více informací o „Úsporách energie“

Regulace otáček

2016-03-02 WebPageWriter