Poradenství

Inteligentní stlačený vzduch Made in Germany

Ekonomicky výhodná, energeticky optimalizovaná dodávka stlačeného vzduchu je důležitým faktorem pro výroby a tvorbu zisku vaší společnosti a zvyšuje vaši konkurenční výhodu.

Snižování úniku

Neustále sledujte síť stlačeného vzduchu, jelikož úniky se mohou objevit kdekoliv!

Je váš systém stlačeného vzduchu stále těsný?
Analýzy potvrzují, že v každé kompresorové stanici dochází k únikům a enormní
množství stlačeného vzduchu, do kterého jste investovali drahou elektrickou energii se ztrácejí na cestě od kompresoru ke spotřebiči stlačeného vzduchu.

V průběhu této osvětové kampaně bylo analyzováno mnoho společností z různých odvětví.

Výsledkem je:
Průměrný poměr úniků je přibližně 25%; jeden hrdý “výherce” pak měl dokonce úniky až 80% vyrobeného vzduchu. Jinými slovy:
ze 100 kWh spotřebovaných na výrobu stlačeného vzduchu pak tato společnost vypustila 80kWh zpět bez užitku do atmosféry.

Obrázek 1: Výňatek z veletržní kampaně s názvem “Efektivní stlačený vzduchu”; poměr úniků v průmyslu, Zdroj Fraunhofer
Institute
poměr úniků v průmyslu

Místa úniku v celém systému stlačeného vzduchu, např. v distribuční lince nebo v různých propojovacích bodech ke spotřebiči, představují vysoce nákladné faktory.
Místa úniku slouží jako trysky, skrz které je vzduch vyfukován neuvěřitelnou rychlostí. Vzhledem k tomu, že je vzduch neviditelný a bez zápachu a nepředstavuje přímé riziko,
nevyvolávají tyto úniky stejnou pozornost, jako například úniky ve vodovodním potrubí. Zvyšující se požadavek na průtok, způsobený úniky zvyšuje náklady na energii produkce stlačeného vzduchu.

Následující tabulka dává představu nárůstu ceny energie, způsobené úniky.

Jak lze vidět, i malý únik s průměrem pouze 5 mm (celkový průměr většiny malých úniků je do 5 mm) v síti stlačeného vzduchu o tlaku 12 bar má katastrofické následky,
např. ztráty vzduchu 58,5 l/s, přičemž ročně vás výroba této ztráty může stát více než 16,000 €

První krok směrem k optimalizaci, např. úspor energie, je stanovit množství úniku.

Obrázek 2: Náklady na energii, jenž mají na svědomí úniky (Zdroj: VDMA “Seminář o stlačeném vzduchu” Úniky se stávají “nepřetržitě”,
24 hodin denně, dokonce i když nevytváříte stlačený vzduch. (Náklady na energii 0,06 €/kWh)
Tabulka: Náklady na energii, jenž mají na svědomí úniky

Možné způsoby stanovení množství úniku:

Existuje mnoho způsobů jak zjišťovat či měřit množství úniků:

1.) Zjišťování úniků vyprázdněním vzdušníku stlačeného vzduchu:

Zjišťování úniků vyprázdněním vzdušníku stlačeného vzduchu

Množství úniku stlačeného vzduchu lze přibližně odhadnout vyprázdněním tlakové nádoby. To zahrnuje měření, například, doby, během níž poklesne tlak o 1 bar.
Během měření již není do nádrže dodáván stlačený vzduch. Předpokládejme, že stlačený vzduch uniká z nádoby isotermicky, pak množství úniku ze systému stlačeného vzduchu
může být přibližně zjištěno pomocí následujícího vzorce.

2.) Zjišťování úniků z provozní doby kompresoru:

Výpočet zjišťování úniků z provozní doby kompresoru

Druhý způsob hrubého odhadu množství úniku je pomocí chodu kompresoru na prázdno. Tento způsob lze aplikovat pouze u kompresorů s přerušovaným provozem, nebo provozem bez zátěže.

Spotřebiče v síti jsou vypnuty. Vzhledem k netěsnosti v systému stlačeného vzduchu je stlačený vzduch spotřebováván, a proto klesá tlak v síti.
Kompresor musí tyto tlakové ztráty dorovnávat.

V průběhu měření se měří celková doba běhu T kompresoru. Pro získání reprezentativního výsledku by doba měření měla zahrnovat několik spínacích intervalů kompresoru.

3.) Zjišťování úniků měřením spotřeby stlačeného vzduchu:

Determining leakage by measuring compressed air consumption

Další metoda pro určování množství úniku je měření pomocí zařízení na měření objemového průtoku (takzvané loggery dat), které vypočítají profil spotřeby stlačeného vzduchu
kompresorové stanice z cyklické zátěže kompresoru. Z naměřených dat / grafů můžeme vyvodit existující úniky.

Přesné určení: rádi změříme vaši spotřebu stlačeného vzduchu (doba měření je přibl. 7 dní), jelikož “Je lepší vědět, než předpokládat”.

Lokalizování úniků:

 • Nanesením mýdlové vody na spoje stlačeného vzduchu
 • Tvorba hluku
 • Ultrazvukové měřící zařízení

Jak je patrno, v mnoha případech lze určit

 • Množství úniku
 • Místo, kde dochází k úniku

a je to snadné a občas i relativně levné, částečně z důvodu, že přibl. 70% úniků stlačeného vzduchu dochází v posledních 30% systému stlačeného vzduchu.

Nejčastější slabá místa jsou:

 • Propouštějící rychlospojky
 • Propouštějící spojovací hadice ke spotřebičům stlačeného vzduchu
 • Použití zastaralých odvodů kondenzátu (plovoucích odvodů, časovačem řízení elektromagnetické ventily)
 • Zastaralé spotřebiče stlačeného vzduchu (např. Překročení tlaku stlač. vzduchu na vstupu nástroje)
 • „Zteřelé“ spoje pneumatických ovládacích prvků a mnohem více.

 • Vzbudili jsme váš zájem?
 • Chcete vědět více?
 • Nebo si jste teď jisti, že se nechcete vzdát úspor, které vám systém s regulací otáček nabízí?

Kontaktujte nás prosím přímo a my vám poradíme.

Kontaktujte společnost ALMiG kompresory s.r.o.
Více informací o „Úsporách energie“

Snižování úniku

2020-07-02 WebPageWriter