Poradenství

Inteligentní stlačený vzduch Made in Germany

Ekonomicky výhodná, energeticky optimalizovaná dodávka stlačeného vzduchu je důležitým faktorem pro výroby a tvorbu zisku vaší společnosti a zvyšuje vaši konkurenční výhodu.

Využití odpadního tepla

 

Máte PENÍZE na rozdávání?

Ne? Tak neplýtvejte cennou energií. Rekuperace tepla vašeho šroubového kompresoru vám nabízí velké potenciální úspory.

Věděli jste, že energie spotřebovaná na výrobu stlačeného vzduchu z větší části odchází ve formě tepla? Tepelný diagram vpravo ukazuje množství tepla, které vzniká u šroubových kompresorů se vstřikováním oleje.

Logo šetření energií
Logo šetření energií

Prostá fakta:

Kompresorová stanice s požadovaným výkonem např. 75 kW spotřebovává asi 300 000 kWh při 4 000 provozních hodinách ročně.

Využijte tuto energii ve formě:

 • horkého vzduchu pro prostorové vytápění
 • horké vody pro ústřední vytápění nebo pro teplou užitkovou vodu

 

 

Jak velké jsou vaše potenciální úspory?

Níže můžete jako příklad vidět přehled potenciálních energetických úspor kompresorů – v závislosti na příslušných instalovaných jmenovitých výkonech.

* pro 2 000 hodin rekuperace tepla ročně
** Při ceně topného oleje 0,70 €/litr
Tabulka rekuperace tepla

Nechejte si vypočítat váš individuální potenciál úspory společností ALMiG!

Příklady použití pro ziskovou rekuperaci tepla

Přijatelná teplota horké vody: 20–25 K nad okolní teplotu
Přijatelná teplota horké vody: 20–25 K nad okolní teplotu

Horký vzduch pro vytápění místností

Teplý chladící vzduch se používá pro vytápění místnosti pomocí ventilačního systému. Teplotně řízené klapky zajišťují dosažení nastavitelné pokojové teploty.
V zimě se teplo z výfuku používá zcela nebo částečně pro vytápěcí účely. V létě se vyfukuje do vzduchu přes výfukový vzduchový kanál.

Přijatelná teplota horké vody: až do 70° C
Přijatelná teplota horké vody: až do 70° C

Horká voda pro vytápění

K tvorbě horké vody se používají deskové tepelné výměníky. Vyhřívací voda protéká přes „desky“ v uzavřené skříni.
Horký kompresorový olej protéká přes desky a skříň a dodává svou výhřevnou sílu horké vodě.

Přijatelná teplota horké vody: až do 70° C
Přijatelná teplota horké vody: až do 70° C

Teplo pro průmyslovou a procesní vodu

Proces rekuperace tepla je stejný jako pro topnou vodu. Tepelné výměníky využívají odpadní teplo kompresoru.

Můžeme Vám nabídnout tři alternativní způsoby úspory peněz!

Dostupné pro kompresory: 15–355 kW
Dostupné pro kompresory: 15–355 kW

Integrovaná rekuperace tepla

Všechny komponenty potřebné pro rekuperaci tepla jsou instalovány do kompresoru během výroby.

Výhoda:

 • Prostě připojíte ke kompresoru a okamžitě začnete šetřit peníze!
 • Regulace konstantní teploty: V závislosti na dostupném teplu bude teplota vody na straně zákazníka udržována na požadované úrovni.

Dostupné pro kompresory: 15–355 kW
Dostupné pro kompresory: 15–355 kW

Příprava na rekuperaci tepla

Pokud objednáte nový kompresor, bude připraven na rekuperaci tepla, tj.:

 • Kulové ventily ve výstupu olejové nádrže
 • V kompresoru je vyhrazeno místo potřebné k instalaci výměníku.
 • Otvory pro připojení už byly předvrtány do stěn.
 • Instalaci lze dokončit později pomocí instalační sady pro dodatečnou montáž; ta obsahuje:
  • Tepelný výměník
  • Řídící ventil + teplotní senzor
  • Spojku potrubí

Dostupné pro kompresory: 4–355 kW
Rekuperace tepla pro (staré) dříve instalované kompresory

Rekuperace tepla pro (staré) dříve instalované kompresory

Externí moduly pro dodatečnou montáž do dříve instalovaných kompresorů.

Výhoda:

 • Snadné připojení ke všem typům kompresorů
 • Plně vybaven všemi nezbytnými, vysoce účinnými komponentami a bezpečnostními zařízeními
 • Minimální instalační náklady díky inteligentní konstrukci ALMiG
 • Regulace konstantní teploty

* Účinný objem použitelného tepla při 75 % účinnosti vytápění
** Kompresory s plynulou regulací otáček: Hodnoty se vztahují k průměrnému využití kapacity 70 %.

Využití odpadního tepla

2020-07-02 WebPageWriter