Poradenství

Inteligentní stlačený vzduch Made in Germany

Ekonomicky výhodná, energeticky optimalizovaná dodávka stlačeného vzduchu je důležitým faktorem pro výroby a tvorbu zisku vaší společnosti a zvyšuje vaši konkurenční výhodu.

Využití odpadního tepla

Snadno ušetříte energii a rychle získáte finanční výhody

Energie spotřebovaná na výrobu stlačeného vzduchu se téměř celá přemění na teplo.

To představuje vysoký potenciál úspor, protože například jedna stanice stlačeného vzduchu s potřebou výkonu 75 kW během 4000 provozních hodin bude ročně potřebovat přibližně 300 000 kWh energie.

Využití této energie ve formě:

 • Teplý vzduch jako doplněk k vytápění prostor
 • teplé vody pro podporu ústředního vytápění
 • Teplé vody pro průmyslové účely

Jak velké jsou vaše potenciální úspory?

Níže můžete jako příklad vidět přehled potenciálních energetických úspor kompresorů – v závislosti na příslušných instalovaných jmenovitých výkonech.

* pro 2 000 hodin rekuperace tepla ročně
** Při ceně topného oleje 0,70 €/litr
Tabulka rekuperace tepla

Nechejte si vypočítat váš individuální potenciál úspory společností ALMiG!

Příklady použití pro ziskovou rekuperaci tepla

Přijatelná teplota horké vody: 20–25 K nad okolní teplotu
Přijatelná teplota horké vody: 20–25 K nad okolní teplotu

Horký vzduch pro vytápění místností

Teplý chladící vzduch se používá pro vytápění místnosti pomocí ventilačního systému. Teplotně řízené klapky zajišťují dosažení nastavitelné pokojové teploty.
V zimě se teplo z výfuku používá zcela nebo částečně pro vytápěcí účely. V létě se vyfukuje do vzduchu přes výfukový vzduchový kanál.

Přijatelná teplota horké vody: až do 70° C
Přijatelná teplota horké vody: až do 70° C

Horká voda pro vytápění

K tvorbě horké vody se používají deskové tepelné výměníky. Vyhřívací voda protéká přes „desky“ v uzavřené skříni.
Horký kompresorový olej protéká přes desky a skříň a dodává svou výhřevnou sílu horké vodě.

Přijatelná teplota horké vody: až do 70° C
Přijatelná teplota horké vody: až do 70° C

Teplo pro průmyslovou a procesní vodu

Proces rekuperace tepla je stejný jako pro topnou vodu. Tepelné výměníky využívají odpadní teplo kompresoru.

Můžeme Vám nabídnout tři alternativní způsoby úspory peněz!

Dostupné pro kompresory: 15–355 kW
Dostupné pro kompresory: 15–355 kW

Integrovaná rekuperace tepla

Všechny komponenty potřebné pro rekuperaci tepla jsou instalovány do kompresoru během výroby.

Výhoda:

 • Prostě připojíte ke kompresoru a okamžitě začnete šetřit peníze!
 • Regulace konstantní teploty: V závislosti na dostupném teplu bude teplota vody na straně zákazníka udržována na požadované úrovni.

Dostupné pro kompresory: 15–355 kW
Dostupné pro kompresory: 15–355 kW

Příprava na rekuperaci tepla

Pokud objednáte nový kompresor, bude připraven na rekuperaci tepla, tj.:

 • Kulové ventily ve výstupu olejové nádrže
 • V kompresoru je vyhrazeno místo potřebné k instalaci výměníku.
 • Otvory pro připojení už byly předvrtány do stěn.
 • Instalaci lze dokončit později pomocí instalační sady pro dodatečnou montáž; ta obsahuje:
  • Tepelný výměník
  • Řídící ventil + teplotní senzor
  • Spojku potrubí

Dostupné pro kompresory: 4–355 kW
Rekuperace tepla pro (staré) dříve instalované kompresory

Rekuperace tepla pro (staré) dříve instalované kompresory

Externí moduly pro dodatečnou montáž do dříve instalovaných kompresorů.

Výhoda:

 • Snadné připojení ke všem typům kompresorů
 • Plně vybaven všemi nezbytnými, vysoce účinnými komponentami a bezpečnostními zařízeními
 • Minimální instalační náklady díky inteligentní konstrukci ALMiG
 • Regulace konstantní teploty

Využití odpadního tepla

2020-07-02 WebPageWriter