Řídící systémy ALMiG Air Control

Řídící systémy ALMiG Air Control

Chytré sledování provozu.
Pečlivá dokumentace.

Mikroprocesorové řízení Air Control

„Inteligentní“ systémy řízení Air Control vestavěné v kompresoru za chodu kompresoru zajišťují

 • vysoký komfort obsluhy
 • maximální úspornost
 • spolehlivou dodávku stlačeného vzduchu
 • plánování servisu s předstihem

Air Control B
 • Mikroprocesorový řídicí systém
 • Osvětlený barevný LCD displej
 • Vedení obsluhy pomocí numerických klíčů
 • Zobrazení všech důležitých provozních stavů, např. tlak v síti, koncová teplota oleje nebo při kompresi, formou symbolů
 • Zobrazení intervalů údržby
 • Paměť chyb
 • Připojení na nadřazené řídicí systémy
Air Control B

Mikroprocesorové řízení Air Control P: „Standardně ještě vyšší výkon“
 • Řízení mikroprocesorem pomocí barevného dotykového displeje
 • Osvětlený grafický displej
 • Ovládání pomocí menu
 • Připojení ke všem přídavným zařízením
 • Může být integrován do vlastních řídicích systémů zákazníka
 • Časové programování pro optimální přizpůsobení provozním požadavkům
 • „Certifikát zařízení“– vizitka kompresoru
 • Dostupné v různých jazykových verzích
 • Možnost různého grafického znázornění např. profily denního a týdenního objemového průtoku
 • řazení při základní změně zatížení: jako hlavní řízení (master) lze připojit ještě 4 další kompresory (slaves)
 • Paměť poruch
 • Programovatelné automatické opakované spuštění
 • Nejrůznější statistiky pomocí funkce záznamu dat
 • Možnost uložení parametrizace na datový nosič z důvodů snížení nákladů na programování
 • Pro nejvyšší požadavky při jednoduché obsluze
 • Možnost připojení k webovému serveru

⇒ Zvládne nejtěžší úkoly, ale je stále snadno ovladatelný

 • Lze jej připojit k webovému serveru
Air Control P

Air Control

2016-03-08 WebPageWriter