Výrobky ALMiG

Nabízíme ten pravý výrobek pro téměř jakékoliv využití.

Jako přední výrobce systému v oblasti technologie stlačeného vzduchu Vám poskytujeme nejen standardní výrobky, ale také zákazníkem specifikovaná individuální řešení.

Podívejte se naše portfolio výrobků.

Šroubový kompresor řady V-Drive T
– Efektivnější řešení je stěží možné

Výkonnostní třída: 90 – 315 kW

Šroubové kompresory V-Drive T

Dvoustupňový s regulovanou rychlostí

  • Vysoce účinná dvoustupňová komprese
  • Energeticky úsporná regulace rychlosti
  • Řídící jednotka, kompatibilní s Průmyslem 4.0

Logo série V-Drive T

Jak může být nejefektivnější šroubový kompresor na světě ještě efektivnější? Spojením vysoce účinné dvoustupňové komprese s regulací rychlosti.
ALMiG přesně toto kombinuje v novém V-Drive T!
Unikátní navržení stupňů integruje první a druhý stupeň do jedné kompresorové jednotky. Rotory každého stupně kompresoru dosahují díky pohonu převodovky optimální rychlosti.
Účinné komprese je dosaženo použitím chladicí olejové mlhy pro mezistupňové chlazení. Toto kontrolované množství oleje zároveň umožňuje zabránit kondenzaci ve druhém stupni.
Složité a nákladné samostatné mezistupňové chlazení není nutné a zvyšuje se spolehlivost.

Regulace otáček a proměnné otáčky motoru automaticky a citlivě přizpůsobují dodávané množství kolísající spotřebě vzduchu.
To snižuje nákladné a energeticky náročné doby nečinnosti na minimum. Kromě účinnosti zvyšují nízké otáčky a nižší vnitřní tlakový rozdíl také životnost a spolehlivost kompresorové jednotky.
S ohledem na Průmysl 4.0 má ovládání kompresoru všechny předpoklady k účasti na interní firemní komunikaci nebo k externímu monitorování prostřednictvím webového serveru.

Výhody:

Přímý pohon + řízení otáček

  • Vysoká účinnost kompresoru umožňuje dosáhnout vysokých úspor energie a snížit náklady na životní cyklus zařízení.
  • Částečně více než 10% úspora energie ve srovnání s jednostupňovou kompresí
  • Žádné drahé doby nečinnosti díky regulaci otáček kompresoru
  • Důsledné a spolehlivé
  • Nízké diferenciální tlaky
  • Nízké tepelné zatížení
  • Snadná údržba a servis

Případová studie – Enoplastic spoléhá na tři V-Drive T od ALMiG

Enoplastic se sídlem v Itálii je jedním z největších světových výrobců uzávěrů lahví. Výrobce se při výrobě spoléhá na šroubové kompresory od společnosti ALMiG.

 

Přečtěte si naši studii (pouze v Angličtině)

Šroubové kompresory V-Drive T

2021-11-20 WebPageWriter