Výrobky ALMiG

Nabízíme ten pravý výrobek pro téměř jakékoliv využití.

Jako přední výrobce systému v oblasti technologie stlačeného vzduchu Vám poskytujeme nejen standardní výrobky, ale také zákazníkem specifikovaná individuální řešení.

Podívejte se naše portfolio výrobků.

Kvalita

U Společnosti ALMiG Rail Systems má kvalita produktů vysokou prioritu. Díky použití nejmodernějších technologií, vysoce vyvinutých zkušebních zařízení a komplexního systému řízení kvality můžeme zajistit naši spolehlivost a neustále se zlepšovat.

Jako výrobce zařízení na výrobu vzduchu vyrábíme součásti systémů, které musí fungovat spolehlivě, aby byla zajištěna bezpečnost vozidla, takže kvalita hraje ve filozofii společnosti ALMiG ústřední roli.

Společnost s certifikátem IRIS

 

Pro dodavatele železniční technologie je standard kvality IRIS stále důležitější, proto velcí výrobci stále častěji tuto certifikaci od dodavatelů třídy A vyžadují.
Společnosti ALMiG Rail Systems má certifikaci IRIS již řadu let, a proto splňuje nejpřísnější požadavky na kvalitu v odvětví železniční dopravy, které jdou daleko nad rámec běžných standardů.
Normy IRIS jsou uznávány všemi hlavními výrobci železničních vozidel.

Certifikace IRIS

Společnost s certifikací ISO 9001 a ISO 14001

Náš systém řízení kvality zahrnuje všechny podnikové procesy od poptávky zákazníka až k hotovému výrobku. Neustálé zlepšování a pravidelná školení zaměstnanců jsou důležitými prvky systému.

ISO 9001
ISO 14001

Společnost s certifikací ISO 15085

Naši svařovací technici a naši odborníci na svařování Vám u všech našich konstrukcí a svařovaných součástí zaručují obvyklou kvalitu značky ALMiG provedenou a certifikovanou podle DIN ISO 15085.

ISO 15085

Zkoušky a testy specifické pro dané výrobky

Abychom Vám ukázali, že naše nároky na kvalitu a spolehlivost jdou daleko nad rámce požadavků v průmyslovém odvětví, najdete zde výběr zkoušek a testů, které společnost ALMiG Rail Systems již téměř standardně provádí:

FEM (MPK) analýza

Ve FEM analýze společnosti ALMiG jsou pro všechny rámové konstrukce železničních kompresorů simulovány zatěžovací stavy a je vypočítán podrobný FEM model. Statické zatěžovací stavy jsou určeny dle DIN 12663 pro vozidla kategorie III (vozidla pro metro a příměstské vlaky).

FEM (MPK) analýza
FEM (MPK) analýza

Test vibrací / Zkouška kmitání a rázů

V rámci zkoušky kmitání a rázů (test vibrací) je simulován životní cyklus zařízení pro přívod vzduchu. To se provádí v extrémních podmínkách ve speciálně konstruovaných testovacích centrech tak, aby bylo nasimulováno používání zařízení po dobu více než 30 let.
Zde dojde k praktickému potvrzení teoreticky zjištěných hodnot z výpočtu FEM. Zkouška je prováděna v souladu s DIN EN 61373.

Test vibrací
Test vibrací

Klimatická komora

Ve speciálně konstruovaných klimatických komorách jsou naše kompresory a systémy testovány na vhodnost i za extrémních klimatických podmínek.
Klimatická zkouška slouží jako praktický důkaz celkového chování zařízení při teplotách od -40°C do +70°C. Zde se klade zvláštní důraz na minimalizaci účinků teploty na
celkový systém a zajištění funkční bezpečnosti během jízdy.

Klimatická komora

Simulace sněhu

Pro simulaci zimního provozu jsou produkty ALMiG vystaveny simulaci sněhu v aerodynamickém tunelu. Zde jsou simulovány sněhové částice s příslušnou předpokládanou dobou přilnutí částic na podvozku, např. při jízdě dopředu za normální rychlosti na otevřené cestě při větru a sněhu působících zepředu.
Uvedené množství sněhu odpovídá výšce sněhu nad 30 cm/hod.

Simulace sněhu
Simulace sněhu

Test v solné mlze za účelem provedení korozní zkoušky

Za účelem vyzkoušení vysoce kvalitního nátěru našich výrobků jsou zařízení podrobena testu v solné mlze. Zde je kompresor testován po dobu od 6 hodin až do více než 1 000 hodin v závislosti na požadavcích zákazníka, aby se tak prokázala dlouhá životnost součástí i za extrémních, korozivních atmosférických podmínek.

 

RAMS / LCC

 

Produkty ALMiG jsou vyvíjeny se zvláštním důrazem na spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost a bezpečnost. Každý den to také našim zákazníkům po celém světě dokazujeme. Našim zákazníkům jsou k dispozici detailní informace, aby byly splněny všechny požadavky na RAMS. Tím je již ve fázi nabídky kladen zvláštní důraz na minimální náklady během životního cyklu.

Kvalita

2016-03-06 WebPageWriter