Zákaznická podpora

Blízko u zákazníků

Uspokojování požadavků a přání našich zákazníků chápeme jako naši trvalou odpovědnost.


Simulace poskytne všechna fakta

3-fázový plán ALMiG jasně odhaluje náklady na energii

3-fázový plán ALMiG

3-fázový plán ALMiG pro energeticky balanční systém (EBS) může vyřešit vaše energetické problémy.
Tento systém pro vyvážení energie ukazuje, jak lze celý systém stlačeného vzduchu ovládat s maximální energetickou účinností a jak eliminovat plýtvání energií.

3-fázový plán ALMiG EBS se skládá z následujících tří kroků:

  • Měření
  • Analýza
  • Simulace

Air flow - týdenní profil
Provozní podmínky/tlak - denní profil

Výhoda měření spotřeby stlačeného vzduchu s následnou simulací je zjevná.

  • Celý systém stlačeného vzduchu se stane transparentním
  • Odhalíte slabá místa
  • Velký počet tabulek a grafických ilustrací podporuje váš rozhodovací proces
  • Účinky změn v kompresorové stanici lze simulovat
  • Proto lze projít všechny scénáře a realizovat optimální řešení pro vaši situaci

Individuální poradenství o tom, jak optimalizovat náklady na kompresorovou stanici lze poskytnout
jen na základě předem získaných informací a simulace budoucích koncepcí rozvoje továrny nebo stlačeného vzduchu.

Koneckonců „je lepší vědět než domnívat se“.

To je dostatečný důvod k tomu, aby specialisté společnosti ALMiG zjistili vaši
současnou spotřebu stlačeného vzduchu jejím přesným změřením, což jim umožní ve spolupráci s vámi vyvinout optimální systémové řešení.

Vyzkoušejte nás!

Tel.: + 420 539 085 030-6
E-mail: info(at)almig.cz

Analýza výroby stlačeného vzduchu

2016-03-02 WebPageWriter